کلایمر پارسیان کلایمر کلایمر پارسیان کلایمر .

کلایمر پارسیان کلایمر

شرکت پارسیان کلایمر

سکوی کار آویز موسوم به دستگاه کلایمرامروزه بصورت گسترده در داخل و خارج از کشور جهت ساخت سرییع آسمان خراش ها و ساختمان های بلند مرتبه مورد استفاده قرار می گیرد و بدینوسیله باعث ایمنی بیشتر در کار و نیز در زندگی و سرمایه انسان میگردد.

افرادی که از این سیستم استفاده می کنند می بایستی دفتر چه راهنمای آن و دستور العمل های مربوطه را قبلاً بدقت مزالعه نمایند.

این کتابچه حاوی جزئیات و قوانین ایمنی برای اپراتوری،نصب و راه اندازی ، بازرسی و نگهداری از کلایمر مورد نظر می باشد و مطالعه آن برای استفاده کننده از دستگاه های کلایمر الزامی بوده ومسئولیت کلیه خطرات ناشی از عدم آشنایی اپراتور با مطالب مندرج در آن بعهده شخص وی می باشد.

این کتابچه البته شامل کلیه موارد ایمنی مرتیط با کار در ارتفاع نبوده و وظیفه اپرتور یا هر شخص فعال در صنعت ساختمان علی الخصوص کار در ارتفاع می باشد که اطلاعات خود را در این زمینه توسط منابع دیگر تقویت نماید.

الف) قوانین ایمنی برای عملیات کلایمر و کلایمر مونوریل

 • دستگاه کلایمر می بایست توسط فرد با مهارت که دوره تکنیکی مربوطه را گذرانده است راه اندازی و نگهداری شود. این فرد می بایست کاملا مسلط به مباحث فنی و تکنیکی بوده و دارای قدرت جسمی مناسبی باشد. افردی که دارای ترس از ارتفاع هستند و یا بیماری مغزی و یا ناتوانی جسمی دارند به هیچ عنوان نباید از دستگاه کلایمر استفاده نمایند و حتی جهت نصب آن اقدام کنند.
 • سلامت جسمی چه برای نصاب و چه برای اپراتور
 • در حین کار، اپراتور می بایست حتماً کلاه ایمنی متصل به سیستم Fall areres داشته باشد. کار در ارتفاع نیازمند هوشیاری و سلامت کامل می باشد لذا در صورت کم خوابی یا مصرف دارو های خواب آور استفاده از دستگاه کلایمر ممنوع می باشد.
 • سیستم fall arrest در واقع یک ترمز جلوگیری کننده از سقوط اپراتور از روی پلت فرم می باشد کهبا اتصال به یک رشته سیم بکسل یا طناب مخصوص، اپراتور را به سازه اصلی ساختمان در روی بام وصل می نماید  و از سقوط اپراتور حتی در صورت سقوط پلت فرم جلوگیری می نماید.
 • قبل از کار اپراتور می بایست کلیه نکات دفترچه راهنما را به دقت مطالعه و آموخته باشد
 • قبل از کار، دستگاه بازرسی شود و قسمت های مربوطه شرح داده شود
 • قبل از کار دستگاه کلایمر می بایست توسط افراد واجد الشرایط بازرسیی شده و صحت و سلامت کار کرد آن بررسی گردد. استفاده از کلایمر می بایست مطابق قوانین ایمنی مربوط انجام گیرد و اپراتور باید محدودیت های توانایی خود و دستگاه را در نظرداشته باشد.
 • نباید اضافه بار به دستگاه کلایمر تحمیل گردد و باید مطابق مشخصات درج شده بر روی پلاک که روی دستگاه تعبیه شده وزن تحمیل گردد. ظرفیت دستگاه شامل وزن اپراتور ها و تجهیزات آن ها می باشد. وزن می بایست بطور یکنواخت روی کفی پلت فرم تقسیم گردد.
 • اگر طول بازوی محرک (out reach = فاصله تکیه گاه تا نوک بازوی نگهدارنده پلت فرم) بیش از حد استاندارد باشد ظرفیت مفید دستگاه می بایستیی کاهش یابد.
 • کار در هنگام سرعت وزش باد ممنوع است و اگر سرعت باد زیاد باشد تاثیر آن بر روی عملکرد پلت فرم می بایست در نظر گرفته شود.
 • وزنه ههای تعادل که بر جای مخصوص خود در سازه های بالای ساختمان قرار میگیرد وظیفه ایستایی و یا گشتاور پایداری را برای حفظ استاتیک و جلوگیری از واژگونی و همچنین امنیت کلایمر را بر عهده دارد.
 • نحوه محاسبه میزان این وزنه ها بر اساس فرمول خاصی محاسبه می شود که در زیر آمده است باید دارای safety factory یا ضریب ایمنی حداقل 3 باشد. اما برای بار گذاری وزنه ها روی بام حداقل باید معادل 2 برابر گشتاور واژگونی حاصله از وزن خالص مکانیسم بالاکشی شامل سیم بکسل، موتورها، پلت فرم، وزنه های ترمز safety lock، بار زنده روی پلت فرم، میزان بار دینامیکی و همچنین نیروی باد باشد.
 • در حین کار قطعات متحرک موتور و ترمز ها نباید توسط اپراتور ها لمس شوند.
 • دو طرف پلت فرم نباید نسبت به یکدیگر بیشتر از 15 سانتی متر اختلاف سطح داشته باشند و می بایست بلافاصله تراز گردند در غیر اینصورت این ناترازی بر روی عملکرد ترمز ها تاثیر منفی گذارده و کارکرد آنها را مختل می کند.
 • اپراتور همواره باید به شرایط عملکرد پلت فرم دقت نماید و هرگونه خطر بالقوه ای را که در مسیر حرکت پلت فرم و یا بر روی موتور ، ترمز ، جعبه برق و سایر قسمت ها ممکن است وجود داشته باشد را برطرف نماید.
 • استفاده از وسایل الکتریکی زیر توان 800 وات از داخل پلت فرم و یا استفاده از پریز جعبه برق میسر است، اما وسایل الکتریکی بالای 800 وات می بایست توسط منبع جریان برق جداگانه(خارج از پلت فرم) تغذیه گردد.
 • کار در نزدیکی دکل های برق.......
 • اگر پلت فرم در نزدیکی خطوط انتقال نیروی برق فشار قوی کار میکند، اپراتور می بایست فاصله ایمن لازم بین پلت فرم و کابل برق فشار قوی را رعایت نماید. این فاصله حداقل برابر ...... متر می باشد. کلیه قوتنین محلی در زمینه الکتریسیته می بایست توسط اپراتور رعایت گردد.
 • وقتی پلت فرم آویزان است، اپراتور ها مجاز به دمونتاژ کردن ادوات و قطعات کلایمر مخصوصاً موتور ها، ترمز ها و یا باز کردن سیم بکسل ها نمی باشند.
 • در صورت قطع برق یا خرابی در عین حفظ خونسردی و آرامش باید هر چه سریعتر به تکنسین مجاز و یا شماره تلفن درج شده بر روی کلایمر جهت برطرف کردن نقص تماس گرفته و در صورت نیاز مراجعه نمایند.
 • برنامه یازدید های دوره ای رعایت شود.
 • در صورت قطع برق با اهرم پایین بیاد.
 • استفاده از دستگاه کلایمر در شرایط جوی نامساعد مانند برف و باران و کولاک و یا تند باد با سرعت بیش از 12 متر بر ثانیه همچنین در رعد و برق به شدت ممنوع می باشد.
 • طول پلت فرم مهم است و طول پلت فرم در محاسبات وزنه ها باید مورد محاسبه قرار گیرد.....
 • طول پلت فرم بر اساس ظرفیت موتور ها و مقدار طول بازو یا عرشه محرک نعیین شده و نمی بایست بیش از ظرفیت مجاز بارگیری شود (هر متر مربع کف پلت فرم صرف نظر از ظرفیت موتور ها تا 150 کیلو گرم مجاز به بار گیری می باشد)
 • پلت فرم دو طبقه باید حداقل توسط دو نفر اپراتوری شوند.

استفاده از نردبان، چهار پایه و یا سکوی اضافه روی پلت فرم حین کار جهت دسترسی بالاتر مجاز نمی باشد.

پیاده یا سوار شدن به پلت فرم باید حتما از روی زمین و صورت پذیرد لذا سوار و پیاده شدن از روی بام ، از پنجره و یا پپلت فرم دیگر بدلیل وجود ارتعاشات پلت فرم و عدم ایستایی به هنگام آویز بودن و احتمال بروز عدم تعادل، ممنوع می باشد. مگر در شرایط بحرانی و اضطراری با رعایت شدید نکات ایمنی لازم مربوط به کار در ارتفاع.

استفاده از دستگاه کلایمر بعنوان کاربری آسانسور و یا استفاده بعنوان جابجایی بار به طبقات بصورت مداوم به شدت ممنوع می باشد.

کوپل کردن پلت فرم ها به هم و آویزان کردن آنها و نیز استفاده از دو موتور برای دو سبد کوپل شده و متصل شده به هم بشدت ممنوع می باشد.

اگر سیم بکسل اصلی  مربوط به موتور کشنده بطور ناگهانی پاره شود و یا صدای غیر متعارف از موتور ها شنیده شود اپراتور ها ضمن حفظ خونسردی می بایست پلت فرم را متوقف کرده و آن را بلافاصله فرود آورده و تخلیه نمایند.

در صورت خرابی دستگاه به هیچ عنوان توسط افراد دیگر نبایستی باز گردد چرا که از سیستم استاندارد خارج خواهد شد لذا خرابی دستگاه صرفا فقط می بایستی توسط تکنسین های مجاز شرکت بر طرف گردد.

محوطه روی زمین زیر دستگاه کلایمر آویزان شده و در حال کار که Falling zone گفته می شود می بایستی با علائم هشدار دهنده مانند نوار خطر و یا کله قندی مشخص و اعلام خطر گردد و در صورت نیاز محصور و از تردد افراد در آن ناحیه جلوگیری شود. این علائم باید طوری نصب شوند که کاملاً قابل رویت بوده تا فاصله ایمن از ناحیه کار حفظ شود.

جهت افزایش تعادل و ایستایی هنگام آویز بودن و وزش نسیم ملایم، از بستن و پوشاندن پلت فرم توسط پارچه ها و یا گونی خودداری نمایید در غیر اینصورت باعث افزایش نوسان پلت فرم هنگام وزش نسیم و آویزان بودن می شود.

هنگام بازدید از سیم بکسل بازشدن پیچش سیم باید لحاظ شود.

نوع و بافت هر سیم بکسل با هم تفاوت داشته و سیم بکسل هر موتور کلایمر مخصوص بوده و نمی توان  هر سیم بکسلی را صرف دارا بودن ضخامت مناسب وارد هر موتوری کرد. در این مورد و همچنین در خصوص استفاده از هر قطعه یدکی، باید نوع استاندارد و فابریک آن مورد استفاده قرار گیرد.

سیم بکسلی که روغنی و گیریس خورده است و یا زدگی و پاره گی دارد و یا بیش از حد داغ شده باشد و یا بر روی آن زائده جوش یا سیمان باقی مانده باشد و یا بدلایلی از مقاومت آن کم و ضعیف شده باشد و همچنین دارای خمیدگی و شکستگی بیش از حد مجاز باشد به هیچ عنوان نبایستی استفاده شود و باید بلافاصله تعویض شود.

مشخصات سیم بکسل مصرفی برابر ..... است.

قبل از وصل کردن کلکتور نر و مادگی جعبه برق و یا جدا کردن آنها از یکدیگر برق باید قطع شده باشد و کلید های جعبه برق باید در حالت Off باشند. برای جابجایی پلت فرم از یک باند نما به باند دیگر پس از خارج نمودن بکسل های موتور می بایست جریان برق قطع و بعد از نصب کامل در باند بعدی مجدداً وصل گردد.

در طول کار با دستگاه کلایمر ممکن است مواد مختلف از جمله قیر، چسب، رنگ، کاغذ باطله، سیمان و یا هرگونه آلودگی و مواد شیشمایی دیگر وارد موتورها و ترمز ها گردد لذا در پایان کار روزانه اپراتور موظف است پلت فرم را روی زمین نشانده و پس از شل کردن سیم بکسل های موتور عملکرد بازوهای ترمز های اضطراری و محل قفل کردن آنها را بصورت دستی و چشمی چک نماید. تمام مواد زائد را از روی موتور ، ترمز، جعبه برق (علی الخصوص کلید های فرمان) و کف پلت فرم تمیز نموده و سپس برق را قطع و جعبه برق را قفل نماید و برای حفاطت از پلت فرم، موتور ها، ترمزها و جعبه برق از آب باران ، آنها را با پوشاندن توسط پوشش های واتر پروف کاور نمایند.

در روزهای بارانی حتماً نر و مادگی کلکتور جعبه برق که به برق اصلی وصل است باید از هم جدا و یا با کاور های واتر پروف محصور شود.

بطور کلی موتور ها، ترمز ها، جعبه برق و خود پلت فرم و سازه های روی بام پس از شش ماه کارکرد باید توسط فرد آموزش دیده بررسی و سرویس گردند. اما اگر دستگاه خریداری شده شما در محیط نا مناسب تر نظیر نقاط مرطوب یا کار با مواد چسبی و رنگی و شیمیایی و یا کار در بویلر ها و محیط های صنعتی فعال بوده این دوره سرویس باید به 4 ماه تقلیل یابد.

مارک روی ترمز یا موتور که همواره ظرفیت و نوع سیم بکسل مناسب آن را نشان می دهد همواره باید تمیز نگهداشته شود.

بازرسی های دوره ای هر پلت فرم باید در یک دفتر چه موسوم به log book نوشته و ضبط گردد. تا در دوره های بعدی به آنها مراجعه گردد. تکنسین های نگهداری باید قسمت های اصلی هر دستگاه را بطور متناوب و منظم بازرسی و تعمیر نموده و آنها را یادداشت کند.

اگر خرابی خاصی در مورد هر دستگاه کلایمر رخ می دهد، اپراتور موارد مربوط را باید بصورت کتبی به صاحب دستگاه و یا مسئول مربوطه منعکس و او نیز به نوبه خود موارد را باید به تکنسین طرف قرار داد تعمیر و نگهداری ابلاغ نماید.. هرچه گزارش اپراتور دقیق تر باشد عملکرد تکنسین جهت بر طرف نمود عیب نیز دقیق تر و سریعتر می گردد.

کلیه تکنیک های حفاظتی، ملاحظات ایمنی در کارگاه اپراتوری، ایمنی کارگری، ایمنی استفاده از انرژی الکتریکی و وسایل الکتریکی و آتش نشانی در هنگام آتش سوزی و ... می بایست بر اساس قوانین کشوری و محلی رعایت گردد.

بار پذیری سقف ساختمان جهت نصب بازوهای نگهدارنده کلایمر بر روی آن حداقل باید معادل 1500 کیلو گرم بر متر مربع باشد.

حداقل فاصله مجاز بین کلایمر و خطوط برق فشار قوی 10 متر می باشد.

سرعت باد مجاز کار کردن با دستگاه زیر 10 متر بر ثانیه می باشد.

در هنگام کار در روزهای بارانی و برفی و یا مرطوب با قابلیت زنگ زدگی، اپراتور ها، جعبه برق، ترمز ها، موتور ها و سیم بکسل ها باید کاملاً محافظت گردند

ب)محیط کار در شرایط نرمال:

 1. دمای محیط 15- درجه سانتی گراد تا 40+ درجه سانتی گراد
 2. رطوبت نسبی: کمتر از 90% در دمای 25+ درجه سانتی گراد
 3. حداکثر افت ولتاژ مجاز: 5%-+ (399-361 ولت)
 4. اگر ولتاژ بین 342 الی 361 ولت و دمای محیط بالای 35 درجه سانتی گراد و ارتفاع بالاتر از 1000 متر از سطح دریا باشد حداکثر ظرفیت دستگاه کلایمر به 80% حداکثر طرفیت واقعی آن تقلیل می یابد.
 5. برای کار روی پلت فرم در شب باید نور کافی در محیط وجود داشته باشد حداقل 150 لوکس نور
 6. در شرایط کار در محیط های اسیدی یا مرطوب و اماده اکسید شدن (Corrosive) ، سرعت باد نباید از 10 متر بر ثانیه بیشتر باشد.

ج) اجزاء و قطعات دستگاه کلایمر:

 1. مکانیسم نگهدارنده یا سازه روی بام (یک جفت) حاوی وزنه های تعادل
 2. سیم بکسل های اصلی موتور (2 رشته) به همراه سیم بکسل های امنیتی ترمز (2 رشته) حاوی وزنه های تعادل
 3. کابل برق (1 رشته)
 4. پلت فرم (سکوی کار) که خود حاوی قطعات ذیل می باشد:

 - موتور بالا کشنده Hoist

 - ترمز یا قفل اضطراری

 - جعبه کنترل فرمان

سنسورهای امنیتی کلایمر

نکته 1 : پلت فرم ها می توانند حاوی قطعات اضافه نظیر کلید حد بالا، اهرم حد پایین، winder یا بکسل جمع کن، چرخ تکیه نما، سیستم تراز کن اتوماتیک (Anti tilt)، سیستم اعلام اضافه بار (Over load)، و ... بر حسب در خواست خریدار، می باشند.

نکته 2 : پلت فرم ها می توانند اشکال مختلف مثل نیم گرد، دایره، دوطبقه و ... داشته و حاوی اجزاء مدولار دیگری مثل بالکن،قطعه کرنر با زوایای مختلف، مقر نصب موتور موسوم به براکت C و ... باشند.

د) نصب و راه اندازی اولیه :

 1. آماده سازی قبل از نصب:

کلیه اجزاء و قطعات دستگاه کلایمر قبل از نصب باید از جعبه های مربوطه خارج و تعداد پیچ و مهره و پین ها بر روی زمین شمرده و  صحت و سلامت آنها بررسی گردد. (این کار از روی عدلبندی دستگاه صورت می پذیرد) سپس سازه های روی بام و کلیه اجزاء و قطعات آن به همرا سیم بکسل و کابل برق به روی نقطه یا محل آویز (معمولاً روی بام) منتقل می گردد و پپلت فرم با کلیه اجزاء و قطعات روی زمین باقی می ماند.

 1. نصب و راه اندازی سازه های روی بام:

مرحله 1: موقعیت یابی و نصب تکیه گاه مثلثی شکل یا ستون وسط پشت جانپناه و یا لبه بام مطابق ارتفاع جانپناه و وارد نمودن تی بلند (Bayonet) به داخل تکیه گاه مثلثی (Front Support)

نکته: ارتفاع تی بلند درداخل تکیه گاه می تواند درمدل های مختلف از 1.15 تا 1.95 متغیر باشد که این موضوع بر اساس ارتفاع موجود جانپناه بام تعیین میگردد.

مرحله 2: نصب سبد وزنه های تعادل (تکیه گاه پشتی) درراستای تکیه گاه مثلثی و تراز یابی سوراخ بالایی آن نسبت به تکیه گاه جلو.

مرحله 3: نصب بازوهای نگهدارنده و اتصال آنها به سبد وزنه های تعادل و تکیه گاه مثلثی شکل جلویی و بیرون آوردن نوک بازو از لبه بام به اندازه مجاز و دلخواه.

بازوهای نگهدارنده از سه بخش تشکیل می شوند: بازوی عقبی، بازوی میانه یا رابط، بازوی جلویی

 • بازوی عقبی به سبد وزنه های تعادل و بازوی جلویی به تکیه گاه مثلثی و در انتها به سیم بکسل آویز متصل می گردد.
 • هر چه فاصله بین تکیه گاه مثلثی و تکیه گاه پشتی (سبد وزنه تعادل) بیشتر باشد (یعنی طول بازوی مقاوم مطابق قانون اهرم ها در فیزیک) ایستایی و ایمنی سازه ها بیشتر تضمین می گردد.

مرحله 4: فرمولاسیون ذیل در حین نصب سازه روی بام جهت ایمنی در حفظ تعادل سازه در حین کارکرد پلت فرم باید رعایت شود.

تذکر: به عبارت دیگر افزایش حاصل ضرب G و B باید همواره بیش از دو برابر افزایش حاصل ضرب F و A باشد. طول بازوی محرک (Out reach) معمولاً باید بین 1.1 تا 1.3 متر باشد و نباید بیش از 1.5 گردد. اما در شرایطی که بنا به شرایط ساختمان و محیط کار نیاز به out reach بیش از 1.5 هستیم باید ظرفیت مفید دستگاه را کاهش (نفرات کمتری روی پلت فرم کار کنند) و یا تعداد وزنه های تعادل را افزایش دهیم.

مرحله 5: پس از نصب تی کوچک روی تکیه گاه مثلثی سیم بکسل های موسوم به مهار کش (ضد خیز) از نوک بازوی محرک پس از عبور از روی تی کوچک به انتهای بازوی مقاوم در مجاورت سبد وزنه تعادل وصل و محکم می گردند تا از خیز نوک بوم در شرایط اضطراری جلوگیری نماید.

مرحله 6: آویزان کردن سیم های بکسل از نوک بازوی محرک: از هر بازو دو رشته سیم بکسل آویزان می گردد یکی برای موتور و دیگری برای ترمز. نحوه اتصال سیم بکسل به بازوی نگهدارنده یا با استفاده از حلقه و گوشواره و کرپی (حداقل سه عدد کرپی) صورت می گیرد و یا با استفاده از قلاب S حداقل 1 تن پرس انجام می گیرد.

در مدل هایی که Top limit (حد بالا) دارند روی سیم بکسل ترمز باید پلیت یا صفحه مخصوص Top limit در بالاترین حد نصب گردد.

نحوه بستن کرپی بر روی سیم بکسل در شکل زیر نمایش داده شده است:

تذکر: هر موتور بالاکشنده (Hoist) بسته به روش کشیدن سیم بکسل (Moving orbit) (یا مدار حرکت سیم بکسل داخل موتور) نیازمند سیم بکسل مخصوص خود می باشد. لذا انتخاب قطر، بافت و شکل مناسب سیم بسیار مهم می باشد مثلاً در موتورهایی که نیازمند سیم بکسل با قطر 8 یا 8.3 میلیمتر و  یا 8.6 میلیمتر می باشد. نوع بافت نیز می تواند 17×6 ، 19×6 ، 31×4 و یا 26×5 با مغز فولاد یا پلی پروپیلن و یا کنف باشند لذا بهتر است سیم مخصوص هر کارخانه برای هر موتور خاص استفاده گردد تا از بروز مشکلاتی نظیر له شدن سیم در حین ورودبه موتور و یا نیز باز شدن پیچش سیم هنگام خروج از موتور، ساییدگی سیم و یا خوردگی اجزاء و قطعات داخلی موتور و یا شکستگی بلبرینگ های داخلی و معایب دیگر جلوگیری گردد.

مرحله 7: چک کردن نهایی فاصله ها و اندازهها، چک کردن پیچ و مهره ها، قرار دادن وزنه های تعادل در مکان هایی مشخص  روی تکیه گاه پشتی (سبد وزنه)

 • نوک بوم سازه نگهدارنده از نمای تمام شده معمولاًباید 60 سانتی متر ببیرون تر باشد.
 • فاصله بین مرکز تکیه گاه های مثلثی از یکدیگر معادله فاصله نوک بازو ها و طول پلت فرم باشد.
 • اگر بکسل ها توسط کرپی به نوک بازو ها وصل هستند تعداد و روش اتصال کرپی ها چک شود.
 • اگر بکسل ها توسط قلاب S به بازو ها وصل هستند جایگاه آنها و فنر قلاب چک شود.
 1. نصب پلت فرم کلایمر مونوریل:

مرحله 1 : هر نوع پلت فرم مراحله نصب مخصوص خود را دارد مثلاً مدل های بلژیکی و هلندی اغلب به جای پیچ و مهره از پین استفاده می نمایند که باعث سریع تر شدن نصب آن می شود. اما مدل های فرانسوی و چینی اغلب پیچ و مهره ای می باشند. اما بطور کلی صرف نظر از نوع پلت فرم مکان نصب باید کاملاً صاف و هموار و بدون شیب باشد.

موتور ها بهتر است که روی زمین روی مقر های مخصوص خود(End stirrup) محکم شوندسپس سرو ته پلت فرم به بدنه های جانبی وصل شوند.

برای شروع نصب ابتدا اجزاء و قطعات پلت فرم را در مجاورت مکان مخصوص خود روی زمین خوابیده بگذارید مطابق شکل زیر:

در مدل های اروپایی ابتدا سرو ته پلت فرم (مقر نصب موتور ها) و سپس بدنه های جانبی و سسپس کفی آن متصل میگردند اما در مدل های چینی و ترکیه ای در ابتدا کفی و بدنه های جانبی نصب می شوند.

ارتفاع حفاظ های جانبی در بعضی از مدل ها قابل تنظیم می باشند.اما حداقل ارتفاع بدنه جانبی در قسمت مشرف به نما که برای کار کردن اپراتور ها باید کوتاه تر باشد 1 متر و در بدنه مشرف به پشت کاربر باید 1.3 متر باشد.

مرحله 2 : بعد از بررسی مونتاژ صحیح پلت فرم ، کلیه پیچ و مهره ها و پین ها باید تست شود. چرخ ها بدنه در قسمت دلخواه باید نصب گردند (در صورتنیاز)، کفی پلت فرم در جایگاه خود بازرسی شوند.

 1. نصب و محکم کردن موتور هی کلایمر، ترمز ها و جعبه کنترل فرمان:

پس از نصب کامل شاسی پلت فرم اجزاء و قطعات دیگر نظیر موتور ، ترمز ها و جعبه برق در مکانهای مخصوص خود نصب می گردند (البته موتور ها را بدلیل سنگین بودن میتوان  در حین نصب شاسی بر روی مقرهای خود نصب نمود و یا پس از برق گرفتن از جعبه کنترل فرمان آنها را می توان به کمک سیم بکسل و نیروی بالا برنده خود موتور بلند نموده و در مقر های مخصوص خود روی شاسی پلت فرم نصب کرد)

جایگاه نصب موتور هاو ترمز ها بر حسب نوع پلت فرم متفاوت می باشد برخی در بالای مقر انتهایی، برخی در وط و برخی در کف پلت فرم و یا روس شاسی های براکت C وصل می گردند.

ترمز ها بسته به نوع آنها می توانند روی موتور و یا روی روی بدنه دپلت فرم وصل گردند. در مدل هایی که دارای اهرم حد بالا می باشنند جایگاه میکروسوئیچ و اهرم حد بالا روی ترمز باید دقیقاً محکم شوند.

جعبه کنترل فرمان معمولاً در وسط پلت فرم در بدنه مخالف جهت نما بطوریکه درب جعبه برق بسمت داخل پلت فرم باشد نصب می گردد. قبل از اتصال برق اصلی به سوکت آن باید سوکت های مربوط به موتور ها وصل شوند.

 1. راه اندازی اولیه:
 2. اپراتور ها قبل از راه اندازی اولیه باید کلاه ایمنی بر سر داشته باشند و خود را توسط سیستم Fall arrest از ذبروز حوادث حفظ نمایند.. سیستم fall arrest متشکل شده از یک طناب نجات یا life line و کمربند ایمنی تمام بدن یا full body harness و نیز سیستم ترمز پاراشوت یا Safety over speed lock است. در این سیستم طناب نجات از بلند ترین قسمت ساختمان به موازات آویزان شدن پلت فرم آویز شده و به قسمتی مستحکم از خود ساختمان متصل می شود و کاربر با بستن کمربند ایمنی به خود و متصل کردن ترمز پاراشوتی آن به طناب نجات خود را مستقل از سیستم کلایمر محافظت می نماید و در صورت بروز هر گونه اتفاق برای کل سیستم کلایمر و خارج شدن کلایمر از مدار آنگاه این سیستم وارد عمل شده وفرد را توسط طناب نجات از سقوط حفظ می نماید.
 3. درب جعبه برق باز شده و کلیه مدار ها و چراغ های کنترل فاز و سیستم های امنی مثل کلید محافظ جان و یا حد بالا، حد پایین، Over load، کنترل بار و کنترل فاز و ... چک شوند.3. ابتدا سیم بکسل یک موتور با انتخاب کلید سلکتور وارد م.ت.ر شده سپس سیم موتور بعدی وارد می گردد. سیم بکسل ترمز ها وارد ترمز شده و پس از اینکه پلت فرم یک متر از زمین بالاتر رفت وزنه های Safety lock را به سیم بکسل ترمز متصل می نمایید. در این حالت کلیه قسمت های دستگاه و وضعیت سازه های روی بام چک شودن. وزنه های ترمز حداکثر 15 کیلو و 20 سانتی متر از سطح زمتن فاصله داشته به سیم بکسل متصل شود.
 4. ترمز ها باید در این مرحله تست شود.

اگر ترمز ها از نوع Slack rope   باشند با زاویه دار شدن پلت فرم (حداکثر 15 درجه) وارد عمل شده و باید فعال شود. اگر ترمز ها از نوع Over speed باشند ، هم بصورت دستی و با فعال کردن هندل دستی موتور قابل تست می باشند و هم می توان سیم ورودی به داخل ترمز را به سرعت با دست بالا کشیدکه در این حالت حداکثر پس از خروج 10 سانتی متر از سیم بکسل باید قفل شود.

5.. در نوع Slack rope پس از قفل ترمز با بالا رفتن بطور اتوماتیک به شرط تراز بودن پلت فرم قفل باز می شود ولی در نوع Over speed  پس از بالا رفتن هندل دستی Release باید کشیده شده و سپس قفل آزاد می گردد.. حساسیت ترمز در مدل های Slack rope قابل تنظیم می باشند اما در مدل های Over speed از قبل در کارخانه تنظیم شده اند.

 1. بعد از تست حرکت روبه بالا و پایین پلت فرم و دگمه های اپراتوری ، پلت فرم تراز میشود سپس اهرم کلید حد بالا عمداً پایین آورده می شود تا توقف دستگاه در حالی که دگمه Up فشار داده شده مشاهده گردد. در این حالت ممکن است در برخی مدل ها زنگ اخبار به صدا در آید.

توجه: اگر فازهای برق ورودی دستگاه برعکس نصب شوند ممکن است اهرم حد بالا عمل نکند و در صورت فعال شدن جهت پایین دستگاه از کار می افتد.

 1. تمامی تست ها تا ارتفاع یک متری بدون اینکه اپراتور داخل سبد شود انجام می پذیرد دقت شود که جریان برق در طول تست نباید افت ولتاژ یا آمپراژ داشته باشد. همواره قبل از کار اصلی با یک متر می بایست ولتاژ ورودی به دستگاه در حین اپراتوری یک بار چک شود.
 2. پس از اطمینان از موارد فوق اپراتور ها می توانند وارد پلت فرم شده و آن را چک نمایند.
 3. برای تست حداکثر ظرفیت می توان با افزودن بار پلت فرم تا ارتفاع یک متری سه بار بالا و پایین رفتن را چک کرده و به مدت 15 دقیقه در ارتفاع یک متری نگهداری ودر نهایت بررسی نمود که در طی این فرآیند های رفت و برگشت آیا صداهای غیر عادی از موتور ها خارج می شود یا خیر. اگر سیم و شاسی ریموت کنترل دارد بهتر است که این تست بدون حضور اپراتور در داخل پلت فرم انجامگیرد.
 4. اضافه سیم های بکسل زیر پلت فرم باید به دقت حلقه شده و محکم بسته شوند تا از زخمی شدن آنها در زیر پلت فرم جلوگیری شود.

ه) روش اپراتوری دستگاه کلایمر:

 1. قبل از اینکه دستگاه را به حرکت در آورید کلید سلکتور موتور ها باید در وضعیت میانی قرار گیرد تا با فشار دکمه Up یا Down روی صفحه کنترل هر دوموتور بصورت موازی و همزمان و نتیجتاً حرکت تراز پلت فرم حاصل شود. با رها کردن دکمه فوق پلت فرم از حرکت باز می ایستد.
 2. اگر در طول هدایت دستگاه، پلت فرم به یک سمت کج شود با استفاده از کلید سلکتور و بکار بردن موتور ها بصورت مجزا، پلت فرم را تراز می کنیم.
 3. به مجرد اینکه اهرم سوئیچ حد بالا به صفحه مربوطه در ارتفاع زیر بازوهای نگهدارنده برسد حرکت رو به بالای دستگاه قطع می گردد(در برخی مدل ها زنگ خطر هم به صدا در می آید)
 4. زمانی که زاویه کج شدن پلت فرم (که در اثر کند یا تند تر کار کردن یکی از موتور ها حاصل می شود) از حد مجاز یعنی 15 درجه تجاوز نماید ترمز های ایمنی روی سیم بکسل مربوطه قفل شده تا از زاویه گیری بیش ار حد پلت فرم جلوگیری شود. در برخی مدل ها دارای سیستم Anti-tilt می باشند که تراز شدن پلت فرم بصورت اتوماتیک با استفاده از کلید جیوه ای موجود در کنترل پانل انجام میگیرد.

به محض تراز شدن پلت فرم قفل ایمنی مربوط به موتور پایین تر که روی سیم مربوطه قفل شده بود آزاد می گردد. البته این در ترمز های Slack rope مطرح است.

 1. هنگامی که برق قطع شود جهت پایین آمدن ابتدا کلید قارچی فشار داده شده و یا ورودی دستگاه روی حالت Off گذارده می شود سپس با استفاده از اهرم هدایت دستی روی موتور ها، پلت فرم به پایین تا سطح زمین هدایت می گردد. اهرم های هر دو موتور توسط دو نفر باید بطور همزمان و با یک سرعت متناسب کشیده شود تا دستگاه ، با سرعت مناسب و بصورت تراز پایین آید. در صورت زاویه گرفتن دستگاه قفل ایمنی درگیر شده و حرکت پلت فرم متوقف می شود. در این حالت بایستی جهت ادامه مسیر و پایین رفتن ترمز قفل شده آزاد شود. برای آزاد کردن ترمزی که قفل شده در حالتی که برق وجود دارد بایستی ابتدا به اندازه 10 سانتی متر به بالا حرکت کند تا قفل آزاد شود و در صورتی که برق وجود نداشته باشد جهت بالا رفتن و چرخیدن موتور از دستگیره فلکه ای موجود در داخل پلت فرم استفاده کرده و از بالای دریچه موتور آن را وصل و شروع به چرخواندن در جهت بالاروی موتور نموده تا ترمز از حالت قفل شده خارج شود. سپس برای پایین رفتم با استفاده از اهرم خلاص کن به حرکت رو به پایین ادامه میدهد.
 2. در شرایط اضطراری ویا در صورتی که کنترل پلت فرم از دست خارج شود (مثلاً در شرایط اتصال برقی) شاسی سوئیچ ترمز (کلید قرمز) می بایستی فعال گردد.

و) بازرسی های متداول کلایمر مونوریل:

اپراتوری پلت فرم می بایست بر اساس دستورالعمل کارخانه سازنده آن صورت پذیرد.

بازدید مورد نیاز را قبل از آغازاپراتوری در هر زمان برای شروع بهکار انجام داده و آن را در پروندخ (logbook) ثبت نمایید.

 1. تمامی پینها، پیچ و مهره های استاندارد مربوط به پلت فرم ، سازه ها، و قسمت های متصل شده باید محکم شده و هرگونه زدگی و یا شل بودن آنها برطرف شود.وضعیت حفاظ ها، بدنه پلت فرم از لحاظ زنگ زدگی، له شدگی، کج شدگی و ترک خوردگی و... باید بررسی شده و ثبت وگزارش داده شود.
 2. روغن ریزی موتور چک شودو فاصله بین صفحه های (دیسک ها) ترمز الکترومگنتیک چک شود تا مطابق استاندارد کارخانه سازنده باشد. پیچ و مهره یا پین اتصال موتور به سرو ته پات فرم چک شود.
 3. زمانی که فک های ترمزهای ایمنی باز هستند سیم بکسل آزادانه درون آنها باید حرکت کند. اتصال ترمز به بدنه پلت فرم و یا موتور چک شود، ارهم یا بازوی ثقفل کننده ترمز ایمنی باید کاملاً آزادانه متحرک باشد. اگر ترمز از نوع Over speed باشد دسته آزاد کننده آن باید چک شود که توانایی آزاد کردن قفل را پس از رفع گیر داشته باشد.
 4. وزنه های تعادل باید به تعداد مناسب در جایگاه خود قرار داشته باشند. فاصله بین بازوهای نگهدارنده باید مناسب بوده و جایگیری آنها درست باشد.
 5. سازه های نگهدارنده باید حاوی بکسل های ضد خیز با کرپی های مخصوص باشند. جهت ایمنی بیشتر میتوان از سیستم Tieback استفاده کرد. و آنها را به سازه متصل به ساختمان وصل کرد.وزنه های مخصوص در انتهای بکسل های ترمز که بصورت آویزان می باشند باید به مقدار کافی و در فاصله 20 سانتی متری از سطح زمین متصل باشند.
 6. جعبه کنترل فرمان، کابل برق، شاسی های کنترلی، سوکت برق باید بخوبی کار کند. سوئیچ های محدود کننده نیز باید بازدید شوند و از عملکرد انها نیز مطمئن شوند.

نکاتی در مورد سیم بکسل های کلایمر:

تعویض سیم بکسل ها در اجاره کلایمر می بایست بر اساس استاندارد GB 5972 بصورت متداول انجامگیرد. سیم بکسل می بایست در صورت شرایط ذیل تعویض شده و از رده خارج شوند:

 • اگر تغییر شکل هایی مشابه شکل روبرو در طول سیم بکسل مشاهده شود، سیم باید عوض شود.در واقع پیچیدگی، شل شدن، نا مرتب شدن و بازشدگی پیچ و منحرف شدن رشته های سیم باعث این تغییر اشکال می گردند.
 • اگردر طول، معادل 6 برار قطر سیم بکسل بیش از 5 رشته بریده شده باشد و یا اگر در طول 30 برابر قطر سیم بکسل، بیش از 10 رشته از آن بریده شده باشد سیم باید کلاً تعویض گردد.
 • سیم بکسل های حاوی زنگ زدگی شدید می بایست تعویض گردند.
 • سیم بکسل هایی که 6 درصد قطر خود را به مرور زمان از دست داده باشند باید تعویض شوند حتی اگر هیچ رشته ای از آن پاره نشده باشد.
 • در صورتی که سیم بکسل بیش از حد حرارت دیده باشد و یا قوس الکتریکی با آن تماس گرفته باشد(خال جوش) می بایست تعویض گردد.
 • وقتی که سیم بکسل موج دار می شود و قطر آن در این ناحیه کمتر از 4/3 قطر سیم اصلی می شود. سیم باید تعویضگردد. (d1>4d/3)
 1. بازرسی پلت فرم در حین کار:

 • موتورها در حین کار در جهت بالا و پایین نباید صدای غیر عادی داشته باشد.در ضمن هنگام کار کردن نباید موتورها بیش از حد داغ شوند. حرارت بالا وغیر متعارف موتور ها حاکی از بروز مشکل و داشتن ایرادی در موتور ها می باشد .لذا در چنین مواردی باید کار را متوقف کرده و پلت فرم را به سطح زمین جهت عیب یابی فرود آورند.
 • عملکرد های ترمزهای الکترومگنتیک باید عادی باشد و نباید دارای حرارت بیش از بوده و صدا و بوی غیر عادی نداشته باشد. در ضمن جهت اطمینان از عملکرد مناسب سیستم ترمز الکترومگنتیک میتوان بدین گونه بررسی کرد که در هنگام پایین آمدن هر زمان که دست از روی دکمه فرود برداشته شود به پلت فرم بایستی در همان لحظه متوقف گردد و هیچ گونه اضافه سقوطی نداشته باشد لذا اگر هنگام فشردن دکمه فرود و برداشتن دست از روی آن اگر بیشتر از حداکثر 10 سانتی متر، حرکت رو به پایین ادامه یابد بایستی سیستم ترمز الکترومگنتیک بازدید و سرویس گردد.
 • ترمز های جانبی موتور ها(پاراشوت ها) باید درست عمل کنند
 • در صورت اضافه بار دستگاه نباید در جهت بالا حرکت نماید.
 • هندل دستی برای هدایت پلت فرم در جهت پایین(حالت بدون برق) باید عمل نموده و پلت فرم را با سرعت معمول پایین بیاورد.
 • سیستم های ترمز باید در صورت زاویه دار شدن بصورت اتوماتیک عمل کرده و در مدل های دیگر توسط هندل مخصوص خود و یا در صورت سریع خارج نمودن سیم بکسل از داخل آنها عمل نمایند.

ز) سرویس و نگهداری دستگاه کلایمر:

هر دستگاه کلایمرمطابق دستورالعمل کارخانه سازنده دارای نکاتی جهت سرویس و نگهداری آن میباشد. سرویس و نگهداری متناوب دستگاه نه تنها کارکرد آنرا در دراز مدت تضمین میکند بلکه همواره آنرا آماده بکار نگه داشته و احتمال برای بروز مشکلات و ایرادات را کمتر میکند.

اپراتورها می بایست کلیه اجزاء و قطعات را بطور متناوب تمیز نماید و به هیچ عنوان نباید اقدام به تعمیر، تعویض و باز کردن دستگاه نماید.

سرویس کار متخصص مربوط تنها کسی است که مجاز می باشد تا کلیه امور دمونتاژ، بازدید و بررسی اجزاء و قطعات، تعمیر و تعویض قطعات، روغنکاری و گریسکاری در صورت نیاز و در مجموع Over haol کردن کلیه اجزاء و قطعات معیوب و یا از رده خارج شده را انجام دهد.

 1. سرویس و نگهداری موتور اصلی کلایمر (Hoist)

 • تمیز نگه داشتن سطح بیرونی موتور (که شامل الکترو موتور، وینچ و گیربکس می باشد) و سیم بکسل از ورود ذرات کثیف داخل موتور و خرابی داخلی جلوگیری می نماید.
 • روغن موتور بر اساس دستور العمل کارخانه باید در زمان های مقرر و به موتور اضافه و یا تعویض گردد (بسته به نوع و میزان کارکرد دستگاه) چرخ دنده های داخلی باید گریس کار شده و تعویض روغن هر 6 الی 12 ماه صورت پذیرد.اما بدلیل مکانیسم مشابه اکثر موتور ها ، روغن 80w/90w موتور ماشین توصیه می گردد. در مناطق گرم، روغن گیربکس صنعتی N460 با ویسکوزیته بالاتر بهتر می باشد.
 • یکی از قسمتهای بسیار مهم از Hoist گیربکس آن می باشد. این گیربکس الزاماً و حتماً بایست هر 12 ماه توسط تکنسین های ارائه دهنده دستگاه بازدید و دنده های آن Over haul گردد.
 • قبل از شروع کار با پلت فرم، اپراتور باید پلت فرم را بدون بار تست نماید تا صدا، دما و بوی حاصله از موتور را چک نماید. بعد از اتمام کار با پلت فرم روی موتور ها باید پوشانده شود تا از نفوذ آب باران و یا هر گونه مواد و مایعات بداخل موتور جلوگیری شود.
 • در طول نصب د، حمل و نقل و یا اپراتوری از برخورد و یا تصادم پلت فرم و موتور و شکستگی بدنه آنها باید جلوگیری شود.
 • در صورت مواجهه با صدای غیر عادی، بوی خاص و یا بیش از حد داغ شدن موتور بلافاصله عملیات متوقف و با تکنسین دستگاه تماس حاصل نمایند.
 1. سرویس و نگهداری ترمز های جانبی

 • ترمز ها و سیم بکسل های مربوطه باید همواره تمیز نگهداشتهشوند و از ورود اجسامی مثل پارچه، کاغذ و یا هر گونه سنگ ریزه و سیمان و ... بداخل آن جلوگیری گردد.
 • بل از غاز کار رمز های جانبی باید آزمایش شوند و در حین کار از برخورد آنها با موانع باید اجتناب گردد و پس از خاتمه عملیات روی رمز ها باید روکش مناسب کشیده شود تا از آب باران و گرد و خاک مصون بمانند.
 • تاریخ ساخت، شماره سریال و نوع ترمز اضطراری معمولاً روی آن حک می شود. در حین کار باید از مخدوش شدن این علائم لوگیری گردد و بر اساس دستور العمل کارخانه هر 6 ماه یکبار ترمز ها باید سرویس شوند مجدداً علامت گذاری گردند. ترمزهای جانبی که در محیط های پر گرد و غبار، مرطوب و چسبناک فعال هستند باید هر سه ماه یکبار سرویس کلی ه و علامت گذاری شوند و در logbook دستگاه ثبت شوند.
 • ترمز هایی که دارای علامت بوده و این علامت گذاری توسط کارخانه انجامک شده است می بایست استفاده شوند و در غیر اینصورت می بایست از رده خارج و یا به کارخانه مرجوع شوند تا مشخصات فنی آنها و تاریخ ساخت و سرویس روی آنها درج گردد.
 1. نگهداری سیم بکسل های کلایمر مونوریل:

 • بعد از نصب ، اضافات سیم بکسل زیر موتور باید حلقه شده و در ارتفاع 20 سانتی متری زمین آویزان شوند.
 • اگر سیم بکسل در ناحیه ای که کرپی زده شده، آسیب جدی دیده باشد می بایست از آن ناحیه قطع و مجدداً مطابق دستورالعمل نصب کرپی، به آن کرپی بسته شود.
 • سطح سیم بکسل بای بطور متناوب چک شده و از گزدو غبار و .. تمیز نگه داشته شود تا از معیوب شدن آن جلوگیری شود.
 • اگر سیم بکسل دارای رشته های پاره شده بوده اما در حدی نیست که نیاز به ویض آن باشد می بایست در ناحیه معیوب تا حد امکان تعمیر و اصلاح شود (رشته ای پاره ه هسته اصلی سیم وصل شوند) اما اگر ایراد موجود از استاندارد وضعیت مطلوب سیم فراتر رفته باشد، سیم مورد نظر می بایستی بلافاصله تعویض گردد.
 • برای انبار داری و یا حین حمل و نقل سیم بکسل می بایست بطور مرتب و منظم قه شده و مااند یک کلاف یا دیسک با قطر 60 سانتی متر آویزان شود. برای جلویری از پهن شدن و یا له شدگی سیم بکسل از گذاشتن اجسام سنگین روی آنها باید جلوگیری شود
 1. نگهداری اجزاء سازه ای کلایمر:

منظور از اجزاء سازه ای ، کلیه سازه های کلایمر  روی بم ، اجزاء و قطعات پلت فرم و پوسته موتور ها می باشد.

 • کلیه محل های اتصال، پین ها، پیچ و مهره ها توسط اپراتور می بایست چک شوند تا از مفقود و یا شل شدن دآنها اطمینان حاصل شود و یا بر اثر برخورد تغییر شکل نداده باشند. در صورت تغییر شکل اجزاء سازه ای باید تکنسین مربوطه اشکال موجود را برطرف نمایند.
 • کلیه ذرات اضافه شده به سازه ها نظیر (رنگ، چربی، دوده، سیمان و ...) می بایستی به موقع بر طرف شوند چرا که در غیر اینصورت تمیز کردن آنها مشکل تر شده و یا همراه با زدودن آنها رنگ سازه ها نیز از بین می رود. اگر این اتفاق حادث شد کلیه قسمت هایی که رنگ زدایی شده اند می بایست مجدداً رنگ شوند تا از زنگ زدگی و پوسیدگی جلوگیری شود.
 • در صورت حمل و نقل و یا نصب کلیه اجزاء و قطعات با احتیاط باید جابجا گردند تا از تصدم آنها و تغییر شکل (دفرمه) شدن آنها جلوگیری شود.
 1. نگهداری اجزاء و قطعات برقی کلایمر :

 • جعبه برق مرکزی همواره باید تمیز نگهداشته شود و از گذاشتن ابزار و یا سایر قطعات در داخل آن باید اجتناب گردد.
 • از برخورد جعبه برق، کلید Top limit و کابل برق با عوامل خارجی باید جلوگیری شود.
 • کابل برق اصلی قبل از اتصال به سوکت جعبه برق می بایست به بدنه پلت فرم مهار و محکم شود تا وزن آن هنگام بالا رفتن روی سوکت جعبه برق تحمیل نشده و باعث جدا شدن آن از سوکت هنگام بالا رفتن و در ارتفاع نشود.
 • اگر طول کابل بیش از 100 متر باشد سایر اقدامات امنیتی جهت کشیده نشدن کابل و جلوگیری از فشار بیش از حد در طول مسیر باید اتخاذ گردد.
 • کلیه اتصالات برقی بایست مرتباً چک شوند تا از زده گی شل بودن و خراب شدن آن اطمینان حاصل شود. اگر برخی قطعات برقی مثل سوکت ها، ترمینال ها و ... شکسته شده باشند می بایست توسط برقکار ماهر تعویض شوند.
 • بعد از خاتمه کار برق از منبع اصلی قطع شده و جعبه کنترل باید قفل و توسط روکش مناسب پوشیده شود.
 1. دوره Over haul (سرویس)

 • کلیه عملکرد های یک پلت فرم که مرتب در حال عملیات است باید هر دو ماه یکبار رسیدگی شود.
 • اگر پلت فرم مرتب عملیات نکند سرویس آن باید پس از هر 300 ساعت کارکرد انجام گیرد.
 • پلت فرمی که بیش از یک ماه کار نکرده باشد (خوابیده باشد) باید قبل از راه اندازی مجدد سرویس گردد.
 • بعد از خاتمه یک پروژه و دمونتاژ شدن پلت فرم ، تمام قطعات آن بایستی سرویس گردد.
 1. دوره تعمیرات اساسی کلایمر:

بسته به شرایط استفاده، کلایمر و یا اجاره کلایمر  سرویس و نگهداری موتوری که بیش از یک سال یا 300 روز کاری فعال بوده است باید تعمیرات اساسی شود. اگر محیط کار دارای گرد و غبار ، رطوبت و یا شرایط حاد تری باشد این دوره تعمیرات اساسی می تواند کوتاه تر باشد.

کلایمر که نیاز به تعمیرات اساسی داشته باشد به کارخانه، یا نمایندگی های مجاز سازنده بایستی ارسال گردد.


برچسب: کلایمر مونوریل،
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۹ مهر ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۱۵:۲۱ توسط:ویدا علیپور موضوع: نظرات (0)